Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Giá cước

Cước thuê bao đăng ký gói dịch vụ: 

- Gói Giải trí: 3.000đ/ngày

- Gói Bóng đá: 3.000đ/ngày

- Gói Bóng đá Plus: 5.000 đ/ngày

- Gói  Tuần: 10.000đ/ngày

- Miễn phí ngày đầu cho thuê bao đăng ký lần đầu

- Miễn cước 3G/4G truy cập Wapsite dịch vụ